Obiective : Managementul informatic integrat al activităţii de cercetare desfăşurate in UBB;
        - evidenţierea activităţii de cercetare a cadrelor didactice, sintetizarea acesteia la nivelul catedrelor, facultăţilor si la nivelul UBB.

Autor : Departamentul de Informatizare;  

Facilitǎţi oferite de aplicaţie : Introducerea activităţii de cercetare de către fiecare cadru didactic, precum şi obţinerea de rapoarte de cercetare la diverse niveluri şi calculul punctajelor de cercetare specifice.

 

 

 Tipuri de utilizatori

Se completează datele necesare Ón căsuţa tipului de utilizator dorit: Cadre didactice, Catedre sau Facultăţi / UBB

Cadre didactice  

 

 

 

 

 

 

Catedre    

 

 

 

 

 

 

 

Facultati/UBB